ORDU PERŞEMBE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MAAŞ GÜNCELLEME EVRAKLARI VE SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ –(TÜM OKUL VE KURUM MÜD.)

MAAŞ GÜNCELLEME EVRAKLARI VE SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ –(TÜM OKUL VE KURUM MÜD.)

MAAŞ GÜNCELLEME EVRAKLARI VE SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ –(TÜM OKUL VE KURUM MÜD.)

Daha önce gönderilen yazılar ve duyurular doğrultusunda maaş güncelleme evrakları her ayın 7’si mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Söz konusu evrakların ekinde Sendika Üyeliğinden Çekilme veya Sendika Üyeliği Formu eklenirken aşağıda belirtilen kanun maddesi uyulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Adnan YAZICI
Şube Müdürü

 

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

Kanun Numarası : 4688

Kabul Tarihi : 25/6/2001

 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40

 

 

Üyeliğin sona ermesi Madde

16- (Değişik: 24/6/2004-5198/2 md.)

 

 Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır. Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer. (Değişik birinci cümle: 4/4/2012-6289/11 md.) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır. 

Kacalı Mah. Hükümet Binası Kat 3 Perşembe ORDU - 452 5170072 517 00 75

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.