ORDU PERŞEMBE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALELERE HAKKINDA(TÜM KAMU LİSE VE HEM MÜD.)

İHALELERE HAKKINDA(TÜM KAMU LİSE VE HEM MÜD.)

İHALELERE HAKKINDA(TÜM KAMU LİSE VE HEM MÜD.)

 

4734 sayılı kanun gereği tarafınızdan yapılan ihalelerde ödemeler birden fazla ayı kapsıyorsa ilk ödeme(bir defaya mahsus) aşağıda belirtildiği şekilde “Taahhüt Dosyasının” İlçe Malmüdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Bülent YILMAZ
Şube Müdürü

 

 

 

 

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

 

Taahhüt dosyası

Madde 6 -İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir.

 

Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin (Değişik ibare:RG-5/11/2016-29879) birinci nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır. taahhüt dosyasının onaylı  sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır.

Kacalı Mah. Hükümet Binası Kat 3 Perşembe ORDU - 452 5170072 517 00 75

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.